Kati Verstrepen

Mr Verstrepen werd lid van de Antwerpse balie in 1988.  Nog tijdens haar stage bij Prof. Jean Laenens richtte zij haar eigen kantoor op in de Rotterdamstraat. Van bij de aanvang legde Mr Verstrepen zich toe op het vreemdelingenrecht. Een materie die zij ondertussen, na meer dan 30 jaar, door en door beheerst.


Sinds 1998 is Mr Verstrepen ook zeer actief binnen de balie.

Zij was onder meer afgevaardigde bij de Vereniging van Vlaamse Balies, later Orde van Vlaamse Balies, lid van de Raad van de Orde te Antwerpen, voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand en bestuurder bij de Orde van Vlaamse Balies. Van 2014 tem 2016 was zij stafhouder van de Orde van Advocaten te Antwerpen.

Mr Verstrepen werd in november 2017 verkozen als voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten. Daarnaast is zij ook voorzitter van de vzw Nansen asbl. Mr Verstrepen is al meer dan 15 jaar docent vreemdelingenrecht aan de stageschool van de Antwerpse balie en heeft al verschillende publicaties over dit onderwerp op haar naam.

Bobber Loos

In 2009 behaalde Mr Bobber Loos zijn diploma Master in de rechten aan de KULeuven. Aansluitend volgde hij een Master na Master Conflict and Development aan de Universiteit Gent.


In 2011 liep hij vier maanden stage bij de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in Georgië.


Sinds januari 2012 maakt hij deel uit van ons team.

Benoit Dhondt

In 2008 studeerde Mr Benoit Dhondt af als Master in de rechten aan de Universiteit Gent. Hij vervolledigde aansluitend een voorbereidingsprogramma Politiek Wetenschappen.


In 2010 behaalde hij een Master na Master Conflict and Development aan diezelfde Universiteit Gent en in 2011 studeerde hij af als Master in Theory and Practice of Human Rights aan de University of Essex.


In 2011 werkte hij als jurist voor het Belgische Comité voor Hulp aan Vluchtelingen op het project detentie.


Sinds februari 2012 maakt hij deel uit van ons team.


Hij is ook lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht.

Katrin Verhaegen

Mr Katrin Verhaegen behaalde in 2009 haar diploma van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen.

Nadien behaalde zij een Master Complémentaire en Droit Européen aan de Université Libre de Bruxelles.


Zij deed vrijwilligerswerk in Tanzania en werkte drie jaar voor het Belgische Comité voor Hulp aan Vluchtelingen.


Sinds januari 2014 maakt Mr Verhaegen deel uit van ons team.

Jana Schellemans

Mr Jana Schellemans behaalde in 2014 haar diploma van Master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel.


In 2015 volgde zij in Arusha ( Tanzania ) een stage van vier maanden bij het Afrikaans Hof voor de Rechten van de Mens.

Zij was daarnaast nog enkele maanden werkzaam als juridisch medewerker van één van de rechters van het Hof, in het domein van de mensenrechten.


Sinds april 2016 maakt Mr Schellemans deel uit van ons team.


Laura Lundahl

In 2017 behaalde Laura Lundahl haar diploma Master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Aansluitend behaalde zij een LLM Internationaal Publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam, waarbij zij zich verdiepte in mensenrechten, asiel en migratie.


Vervolgens deed zij praktische kennis op als stagiair, respectievelijk bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen, bij het protection team van UNHCR, en bij de Europese Commissie.


In januari 2020 vervoegde zij ons team.

Victoria Moretus

Mr Victoria Moretus behaalde in 2019 haar diploma rechten aan de Universiteit Antwerpen. Ze verdiepte zich verder in het mensenrecht en het vreemdelingenrecht door stage te lopen bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties in Genève en door deelname aan een zomeropleiding georganiseerd door Odysseus Academic Network van de Institute for European Studies in Brussel.

 

Na haar masteropleiding liep ze stage bij Amnesty International Vlaanderen en vervolgens bij het Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie.

 

In mei 2020 vervoegde zij ons team.

Daan Walpot

Mr Daan Walpot behaalde in januari 2021 zijn diploma rechten aan de Universiteit Gent. Na zijn masteropleiding liep hij 7 maanden stage op ons kantoor om zich te verdiepen in het vreemdelingenrecht. 


Sinds 1 september 2021 werkt hij als advocaat-stagiair in ons team.

Lore Regnier

Mr. Lore Regnier behaalde in 2021 haar diploma Master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. In de zomer van 2020 liep ze een maand stage bij ons op kantoor, waarna ze zich tijdens haar master verder verdiepte in mensenrechten en het vreemdelingenrecht.

In oktober 2021 vervoegde ze ons team.

Sehrish Raja

Mr Sehrish Raja behaalde in 2021 haar diploma Master in de rechten aan de Universiteit Gent. Tijdens haar master verdiepte ze zich in de mensenrechten en het migratierecht, nam ze deel aan pleitwedstrijden en oefende ze verschillende vormen van vrijwilligerswerk uit. In de zomer van 2021 volgde ze een zomeropleiding die zich toespitst op asiel- en migratierecht. Ze schrijft ook graag blogs waarin ze haar visie op de maatschappij deelt.

 

In december 2021 vervoegde ze het team.

Anna De Meyer

In 2020 behaalde Mr Anna De Meyer haar diploma Master in de Rechten aan de Universiteit Gent. Zij vervolledigde aansluitend een voorbereidingsprogramma Politieke Wetenschappen.

 

Nadien behaalde zij een Master na Master International Relations and Diplomacy aan de Universiteit Antwerpen.

 

In 2021 werkte ze als juriste bij NANSEN, een juridisch expertisecentrum inzake internationale bescherming, waarbij ze zich verdiepte in het vreemdelingenrecht en mensenrechten.

 

In februari 2022 vervoegde zij ons team.

Evelien Wauters

Evelien is  als  juriste reeds werkzaam in internationaal publiek recht en mensenrechtenrecht sinds 2015. Ze studeerde in 2016 af aan de KU Leuven als Master in de Rechten met specialisatie internationaal, Europees en publiek recht. Ze behaalde eveneens een Certificate of Legal Studies van King's College London en volgde een Master complémentaire en droits de l'homme aan Université Saint-Louis in Brussel. Ze liep stage bij het Kabinet van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en het Regionaal Bureau voor de VN Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens in Brussel. Sindsdien werkte ze rond de rechten van vrouwen op de vlucht voor een Deense NGO in Brussel, de rechten van migranten voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel, alsook rond strategische procesvoering in klimaatrecht voor het regionaal kantoor van een NGO in Kampala, Oeganda. Ze werkt eveneens een doctoraat af aan de KU Leuven rond internationale samenwerkingsverplichtingen in de context van de opvang van ontheemden aan de KU Leuven. 

Sinds februari 2022 vervoegt ze ons kantoor.

Copyright © Alle rechten voorbehouden