Kati Verstrepen

Mr Verstrepen werd lid van de Antwerpse balie in 1988.  Nog tijdens haar stage bij Prof. Jean Laenens richtte zij haar eigen kantoor op in de Rotterdamstraat. Van bij de aanvang legde Mr Verstrepen zich toe op het vreemdelingenrecht. Een materie die zij ondertussen, na meer dan 30 jaar, door en door beheerst.


Sinds 1998 is Mr Verstrepen ook zeer actief binnen de balie.

Zij was onder meer afgevaardigde bij de Vereniging van Vlaamse Balies, later Orde van Vlaamse Balies, lid van de Raad van de Orde te Antwerpen, voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand en bestuurder bij de Orde van Vlaamse Balies. Van 2014 tem 2016 was zij stafhouder van de Orde van Advocaten te Antwerpen.

Mr Verstrepen werd in november 2017 verkozen als voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten. Daarnaast is zij ook voorzitter van de vzw Nansen asbl. Mr Verstrepen is al meer dan 15 jaar docent vreemdelingenrecht aan de stageschool van de Antwerpse balie en heeft al verschillende publicaties over dit onderwerp op haar naam.

Bobber Loos

In 2009 behaalde Mr Bobber Loos zijn diploma Master in de rechten aan de KULeuven. Aansluitend volgde hij een Master na Master Conflict and Development aan de Universiteit Gent.


In 2011 liep hij vier maanden stage bij de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in Georgië.


Sinds januari 2012 maakt hij deel uit van ons team.

Benoit Dhondt

In 2008 studeerde Mr Benoit Dhondt af als Master in de rechten aan de Universiteit Gent. Hij vervolledigde aansluitend een voorbereidingsprogramma Politiek Wetenschappen.


In 2010 behaalde hij een Master na Master Conflict and Development aan diezelfde Universiteit Gent en in 2011 studeerde hij af als Master in Theory and Practice of Human Rights aan de University of Essex.


In 2011 werkte hij als jurist voor het Belgische Comité voor Hulp aan Vluchtelingen op het project detentie.


Sinds februari 2012 maakt hij deel uit van ons team.


Hij is ook lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht.

Katrin Verhaegen

Mr Katrin Verhaegen behaalde in 2009 haar diploma van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen.

Nadien behaalde zij een Master Complémentaire en Droit Européen aan de Université Libre de Bruxelles.


Zij deed vrijwilligerswerk in Tanzania en werkte drie jaar voor het Belgische Comité voor Hulp aan Vluchtelingen.


Sinds januari 2014 maakt Mr Verhaegen deel uit van ons team.

Laura Lundahl

In 2017 behaalde mr Laura Lundahl haar diploma Master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Aansluitend behaalde zij een LLM Internationaal Publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam, waarbij zij zich verdiepte in mensenrechten, asiel en migratie.


Vervolgens deed zij praktische kennis op als stagiair, respectievelijk bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen, bij het protection team van UNHCR, en bij de Europese Commissie.


In januari 2020 vervoegde zij ons team.

Victoria Moretus

Mr Victoria Moretus behaalde in 2019 haar diploma rechten aan de Universiteit Antwerpen. Ze verdiepte zich verder in het mensenrecht en het vreemdelingenrecht door stage te lopen bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties in Genève en door deelname aan een zomeropleiding georganiseerd door Odysseus Academic Network van de Institute for European Studies in Brussel.

 

Na haar masteropleiding liep ze stage bij Amnesty International Vlaanderen en vervolgens bij het Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie.

 

In mei 2020 vervoegde zij ons team.

Daan Walpot

Mr Daan Walpot behaalde in januari 2021 zijn diploma rechten aan de Universiteit Gent. Na zijn masteropleiding liep hij 7 maanden stage op ons kantoor om zich te verdiepen in het vreemdelingenrecht. 


Sinds 1 september 2021 werkt hij als advocaat-stagiair in ons team.

Sehrish Raja

Mr Sehrish Raja behaalde in 2021 haar diploma Master in de rechten aan de Universiteit Gent. Tijdens haar master verdiepte ze zich in de mensenrechten en het migratierecht, nam ze deel aan pleitwedstrijden en oefende ze verschillende vormen van vrijwilligerswerk uit. In de zomer van 2021 volgde ze een zomeropleiding die zich toespitst op asiel- en migratierecht. Ze schrijft ook graag blogs waarin ze haar visie op de maatschappij deelt.


In december 2021 vervoegde ze het team.

Alicia Denutte 

Mr Alicia Denutte studeerde af in 2017 met een master in de rechten van de Universiteit Gent met een focus op mensenrechten, vreemdelingenrecht en internationaal strafrecht. Onmiddellijk na haar afstuderen vertrok ze naar Noorwegen voor een stage op de Belgische Ambassade in Oslo en de Verenigde Staten voor een stage bij Flanders Investment & Tradein New York. Die laatste stage heeft ze kunnen omzetten tot een vaste positie. Daarnaast is Alicia sinds 2017 vrijwilligster bij de New York Legal Assistance Group waar ze Franse en Spaanse documenten vertaalt in migratiedossiers. In 2021 behaalde Alicia een LL.M. van Cornell Law School en slaagde ze voor het balie examen in New York. De maanden na het balie examen werkte ze als ‘human rights fellow’ voor de organisatie Water Protector Legal Collective(Indigenous Rights). Vanaf september 2022 maakt Alicia deel uit van ons team.

Céleste Morré

Mr Céleste Morré behaalde in 2021 haar diploma rechten aan de KU Leuven. Aansluitend verdiepte ze zich verder in Europees recht aan het Institut d’études européennes de l’ULB, waar ze een tweetalige LLM (FR/ ENG) behaalde met een focus op fundamentele rechten.


Haar interesse in asiel- en migratierecht ontwikkelde gedurende verschillende vrijwilligerservaringen, een zomeropleiding aan de Universiteit van Leiden, een buddy-project voor kansarmen en nieuwe burgers en een stage bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Ze vervoegde ons team in oktober 2022.

Anissa Boujdaini

Mr Anissa Boujdaini behaalde haar diploma rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Gedurende haar masterjaren zette ze zich in als vrijwilliger voor de onderzoeksgroep Internationaal en Europees Recht onder leiding van Prof. Dr. Stefaan Smis. Ze verdiepte zich tijdens die periode in internationaal recht, mensenrechten en migratierecht.


Voor haar extra curriculaire activiteiten binnen de artistiek-literaire sector waarin maatschappijkritiek en mensenrechten centraal staan, werd Anissa aan het einde van haar studies verkozen tot laureaat van de UBLA-prijs voor meest geëngageerde student.


Ze vervoegde ons team in november 2022.

Matthias Cuypers

Mr Matthias Cuypers ving zijn rechtenstudies aan in het tweetalig traject (FR/ NED) van de KU Leuven in samenwerking met de Université Saint-Louis - Bruxelles. Vervolgens behaalde hij in 2021 zijn Master in de Rechten aan de KU Leuven. Tijdens zijn Master bracht hij een semester door aan de Université de Fribourg (Zwitserland) waar hij voor het eerst in aanraking kwam met asiel- en migratierecht.


Hij nam deel aan twee pleitwedstrijden en behaalde in 2022 een LLM aan de Geneva Academy for International Humanitarian Law and Human Rights.


Vanaf september 2022 deed hij zijn eerste ervaringen op als vrijwilliger internationaal humanitair recht bij Rode Kruis Vlaanderen. Hij is tevens verbonden aan de KU Leuven als vrijwillig wetenschappelijk medewerker.


Hij vervoegde ons team in april 2023.

Copyright © Alle rechten voorbehouden