Antigone Advocaten


Welkom

Ons kantoor werd opgericht in 1988 en heeft zich meteen gespecialiseerd in vreemdelingenzaken.

Sinds meer dan 30 jaar zetten wij ons dagelijks in voor onze cliënten die problemen ondervinden met hun verblijf in België,

of het nu gaat om een gezinshereniging, een asielprocedure, een verblijf op basis van tewerkstelling of een regularisatie.

Door onze jarenlange ervaring hebben wij een bijzondere expertise opgebouwd en zijn wij in staat meteen te duiden 

welke de juiste procedure is die dient gevolgd te worden en welke de slaagkansen zijn.


'Ons kantoor is genoemd naar de legendarische protagoniste van Sophocles' tragedie 'Antigone'.

Antigone weigert in dat stuk de heerser Creon te gehoorzamen.

Het strenge edict van Creon ontzegt haar broer de begrafenisrituelen.

Antigone bezorgt haar broer toch een symbolische begrafenis en ze beroept zich daarbij op goddelijke rechtsbeginselen

die erg veel gelijkenis vertonen met wat we vandaag grondrechten noemen.'

Wij stellen graag ons team voor

Copyright © Alle rechten voorbehouden